Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden:

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

Gewoon lid kunnen zijn:

  • Reservemilitairen.
  • Reservemilitairen die eervol zijn ontslagen.
  • Beroepsmilitairen met een tijdelijk dienstverband  (BBT).
  • Reservemilitairen die beroepsmilitair worden met een dienstverband voor onbepaald tijd (BOT) en op dat moment een functie vervullen binnen het hoofdbestuur, regiobestuur of een door het hoofdbestuur ingestelde commissie.

Buitengewoon lid kunnen zijn:

  • Reservemilitairen die overgaan naar de categorie beroepsmilitairen.
  • Personen die hebben getoond belangstelling te hebben voor de Krijgsmacht in het algemeen en voor de categorie van reservemilitairen in het bijzonder.

Erelid kunnen zijn:

  • Ereleden kunnen zijn personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.