Home

Welkom op de site van de AVRM


Op zaterdag 6 juli 2019 is onze voorzitter de luitenant kolonel mr W.F. Roelink overleden.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.


De Algemene Vereniging van Reservemilitairen (AVRM) is een vereniging voor reservisten en oud reservisten die behoren tot één van de Nederlandse Krijgsmachtdelen.

De AVRM is de grootste Nederlandse vereniging voor actieve en post actieve reservisten, ongeacht rang.

De AVRM is opgericht op 6 januari 1986 onder de naam Algemene Vereniging van Reservekader. Het lidmaatschap beperkte zich destijds tot het kader bij de Nederlandse Krijgsmachtdelen. Op 5 juni 1993 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om de doelgroep te verbreden tot alle rangen.

De naam van de vereniging werd daarbij gewijzigd in Algemene Vereniging van Reservemilitairen (AVRM). Vanaf dat moment stond het lidmaatschap open voor reservisten en oud reservisten van alle Nederlandse Krijgsmachtdelen en alle rangen.

BOT militairen en burgers die belangstelling hebben voor de krijgsmacht en voor het reilen en zeilen van reservisten in het bijzonder, kunnen door het bestuur van de AVRM worden toegelaten als buitengewoon lid.