AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

Elk jaar organiseert de AVRM in samenwerking met LO/Sport groep te Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de GMZ, MLV, MVK en ÖSTA.

Helaas kan het DSA (Deutsches Sportabzeichen) dit jaar niet worden afgenomen.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve, Koninklijke Marine Reserve, Eskadron Marechaussee Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen. Deelname staat ook open voor buitenlandse deelnemers en beroepsmilitairen van de Nederlandse Krijgsmacht.

Naast het sportieve karakter tijdens deze dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

Kosten van deelname: €15,-
Aan de deelname aan buitenlandse proeven zijn aparte kosten verbonden. 

De Nederlandse deelnemers dienen toestemming te vragen aan hun Commandant. Indien geen toestemming kan worden aangetoond mogen deze niet deelnemen aan de proeven.

Reglementen Sport- en Vaardigheid proeven:

MVK – Militaire VijfKamp ( Het is niet mogelijk om het MVK kruis te behalen)
ÖSTA – Das Österreichische Sport- und Turnabzeichen
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen

De proeven worden afgenomen op vrijdag 18 augustus en zaterdag 19 augustus. Aanmelden donderdagavond 17 augustus vanaf 19:00 in het sportbureau van Legerplaats Oirschot. Zie bijgevoegd tijdschema sport- en vaardigheidsproeven.

Voor vragen en informatie:

Lkol (bd) Winie Scheepers
Coördinator AVRM sportproeven
Email: scheepersw@wxs.nl
Tel: +31623267574

U kunt zich inschrijven via de onderstaande link:

Inschrijven AVRM Sport en Vaardigheidsproeven