AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

Elk jaar organiseert de AVRM in samenwerking met LO/Sport groep te Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de GMZ, MLV, MVK en BWLA.

Helaas kan het DSA (Deutsches Sportabzeichen) dit jaar niet worden afgenomen.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve, Koninklijke Marine Reserve, Eskadron Marechaussee Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen. Deelname staat ook open voor buitenlandse deelnemers en beroepsmilitairen van de Nederlandse Krijgsmacht.

Naast het sportieve karakter tijdens deze dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

Kosten van deelname: €15,-
Aan de deelname aan buitenlandse proeven zijn aparte kosten verbonden. 

De Nederlandse deelnemers dienen toestemming te vragen aan hun Commandant. Indien geen toestemming kan worden aangetoond mogen deze niet deelnemen aan de proeven.

Reglementen Sport- en Vaardigheid proeven:

MVK – Militaire VijfKamp (2019) ( Het is niet mogelijk om het MVK kruis te behalen)
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid (2018)
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen (2015)
BWLA – Leistungsabzeichen Bundeswehr (2015)

De AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven kunnen in 2021 niet doorgaan in verband met het ontbreken van legeringsmogelijkheden en gewijzigde regelgeving waardoor een deel van de proeven niet volledig kan worden uitgevoerd.