TMPT 2021 gaat niet door


Even leek het erop dat er in 2021 alsnog een TMPT georganiseerd kon worden. Door de aanhoudende onzekerheden rondom COVID-19 en de daarmee gepaard gaande organisatorische uitdagingen heeft de TMPT commissie het besluit genomen om ook in 2021 de TMPT niet door te laten gaan.

Vooralsnog staat de volgende TMPT nu gepland op 24 en 25 mei 2022

Meer informatie hierover kunt u vinden op:

TMPT website

Historische Collectie Korps Nationale reserve vanaf 12 juni 2021 weer open

Vanaf zaterdagmiddag 12 juni is de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve weer geopend. Normaal vindt de seizoensopening plaats op of rond 1 mei maar ook dit jaar was dat niet mogelijk wegens de COVID-19 maatregelen. U bent weer van harte welkom op woensdagmiddagen en zaterdagmiddagen van 13:00 tot 17:00.

Meer informatie is te vinden op www.hc-korpsnationalereserve.nl

ASORL Nachtpatrouille Luxemburg gaat toch door

Tot ons genoegen vernamen wij van onze Luxemburgse ASORL vrienden dat de ASORL Nachtpatroulle 2021 alsnog doorgang vindt.

De nachtpatrouille zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 januari maar werd afgelast i.v.m de Corona-pandemie.

De ASORL wil dit evenement nu alsnog op kleine schaal organiseren op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021. Er gelden nog wel een aantal regels en voorschriften met betrekking tot het coronavirus. Zo is het aantal deelnemers beperkt tot 80 en gelden er tijdens het verblijf een aantal regels die in acht moeten worden genomen. 

De AVRM heeft besloten van de geboden gelegenheid gebruik te maken en heeft weer een mooi aanbod voor haar leden. Wij willen met maximaal 24 paxen deelnemen. Aangezien de teamgrootte dit jaar 3 of 4 paxen is, betekent dit dat we maximaal 6 tot 8 teams willen afvaardigen.  De AVRM betaalt de deelnamekosten (25 Euro per persoon). Tevens betaalt de AVRM een tegemoetkoming in de reiskosten ten bedrage van 20 Euro per team. Aanmelden kan tot en met 7 mei. Vol is vol

Zie voor meer informatie onze evenementenkalender:

Evenementenkalender ASORL-nachtpatrouille 2021

Heropening Historische Collectie Korps Nationale Reserve, Harskamp

Op dinsdagavond 2 juni vond de heropening plaats van Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve. Normaal vindt de seizoensopening plaats op of rond 1 mei maar dit jaar was dat niet mogelijk wegens de COVID-19 maatregelen.

Van links naar rechts tijdens de opening: De Vice- voorzitter van de HC KNR elnt bd Sjaak Vinke, de korpsadjudant Aoo Duco Braun en de korpscommandant en voorzitter van de HC KNR lkol Hans Berding.

Gelet op het langzaam weer mogen openstellen van diverse instanties heeft de Landmacht het mogelijk gemaakt om ook de Historische Collecties te heropenen. Hiervoor moest wel veel huiswerk worden gedaan door onze vrijwilligers. Onder leiding van de vice-voorzitter van de collectie, eerste luitenant buiten dienst Sjaak Vinke, is dit op een prima manier uitgevoerd en is er toestemming verleend voor de heropening!

De korpscommandant en korpsadjudant hebben dinsdagavond 2 juni symbolisch vorm gegeven aan deze heropening, dit na een korte toespraak waarin de Korpscommandant, in zijn rol van voorzitter van de Historische Collectie, zijn dank uitsprak voor de recente inspanningen van de vrijwilligers.

Vanzelfsprekend werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een Landstormbitter te drinken op de heropening en op het Korps: Als ‘t moet!

Meer informatie is te vinden op www.hc-korpsnationalereserve.nl

Gratis app voor veteranen, Unit Victor

Gratis app voor veteranen, Unit Victor Wil jij contact houden met je oud-collega’s en op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in de veteranenwereld? Dat kan met de gratis app speciaal voor veteranen, Unit Victor.
In Unit Victor kun je oud-collega’s zoeken op missie, jaartal, (bij)naam en krijgsmachtonderdeel. Naast contact houden met kameraden vind je in de app ook nieuws rondom veteranen en Defensie, een evenementenkalender met evenementen en bijeenkomsten in Nederland, en een overzicht van relevante organisaties en contactgegevens voor ondersteuning. Naast contact houden en leuk nieuws kun je ook voor een ander klaarstaan indien dat nodig is.
Unit Victor is alleen toegankelijk voor veteranen met gebruik van je registratienummer. Download de app gratis via de iTunes App Store of de Google Play Store: https://unitvictor.app/app. De app wordt constant doorontwikkeld en we voegen regelmatig nieuwe functionaliteiten toe. We horen het graag indien je vragen, suggesties of feedback hebt via support@noworriescompany.com.
Wie zijn wij No Worries Company is opgericht door veteraan Hans Nagtegaal. Na 10 jaar beroepsmilitair te zijn geweest, moest hij wennen aan de overgang van militair naar burger en miste hij het dagelijkse contact met de mensen waarbij hij aan één woord genoeg had. Met Unit Victor willen wij ervoor zorgen dat de verbondenheid tussen veteranen ook na diensttijd blijft bestaan, gemakkelijk vanaf de telefoon die altijd in je zak zit.

Wil je meer weten over no worries company en de Unit Victor app dan kun je ook kijken op:

no worries company