Defensie (Ministerie van Defensie)

Wisseling Commandant der Strijdkrachten | Ministerie van Defensie

Wisseling Commandant der Strijdkrachten

Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Peter van Uhm heeft op 28 juni het militaire bevel over de Nederlandse krijgsmacht overgedragen aan generaal Tom Middendorp.

De plechtigheid speelde zich af op het Binnenhof in Den Haag en werd omgeven door groot militair ceremonieel. Zo vond de overdracht plaats temidden van onder meer gewapende detachementen van alle krijgsmachtdelen, dragers van de Militaire Willemsorde, jonge veteranen en een groot aantal leden van het corps diplomatique.

Hoogste baas

De door generaal Middendorp uitgesproken woorden “Hierbij aanvaard ik het commando over de Nederlandse krijgsmacht” en een handdruk bezegelden de daadwerkelijke overdracht. Middendorp is nu als ‘hoogste baas’ van de commandanten van de zee-, land- en luchtmacht verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. Ook bepaalt de CDS het operationele beleid van de krijgsmacht.

Nederlandse belangen

De krijgsmacht is dagelijks actief in binnen- en buitenland voor de belangen van Nederland en haar inwoners. Defensie is een belangrijke pijler onder een veilig, ondernemend en welvarend Nederland. De wereldwijde inzet van Nederlandse militairen draagt bij aan de internationale rechtsorde, vrede en stabiliteit. Deze voorwaarden voor het vrije verkeer van mensen en goederen zijn cruciaal voor handelsnatie Nederland.

Dat heeft zodoende deelgenomen aan de ISAF-missie in Uruzgan. Op dit moment speelt de politietrainingsmissie in Kunduz een rol en zet Nederland zwaar in op de bestrijding van piraterij rond de Hoorn van Afrika.

Groot aanzien

Als hoogste militaire adviseur van de minister levert de CDS een belangrijke bijdrage aan het proces rond de besluitvorming door regering en parlement. Zo toonde Van Uhm visie bij de aanscherping van de strijd tegen piraterij. In antipiraterij-missies, die zo belangrijk zijn voor de economische belangen, loopt Nederland nu voorop. Van Uhm’s persoonlijkheid, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel gaven hem groot aanzien binnen de krijgsmacht, politiek en samenleving. Ook internationaal is de erkenning indrukwekkend, zo blijkt onder meer uit de Australische en Afghaanse onderscheidingen die hij in de weken voor de commando-overdracht ontving.

Bezuinigingen

De loyale inzet van de CDS werd en wordt bijvoorbeeld ook gevraagd rond de uitvoering van de bezuinigingen vanaf 2010. Onder Van Uhm leverde Defensie steeds op tijd hetgeen werd gevraagd. Aan generaal Tom Middendorp de taak om de reorganisatie af te ronden. De nieuwe CDS heeft voor zijn zware functie een breed scala aan functies doorlopen. Zo was hij onder anderen Directeur Operaties en daarmee verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de missies met Nederlandse deelname. Eerder gaf hij als commandant leiding aan de Task Force Uruzgan.

Op televisie

De commando-overdracht is op televisie live te volgen bij Omroep MAX. Een dag later zendt dezelfde omroep een documentaire uit, waarin zowel het werk van de Commandant der Strijdkrachten als van de Nederlandse krijgsmacht aan bod komt.

via Wisseling Commandant der Strijdkrachten | Ministerie van Defensie.