Defensie onderzoekt melding van misbruik

Geplaatst op Een reactie plaatsenGeplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie)

Defensie gaat een feitenonderzoek doen naar een melding van seksueel misbruik uit 1982. Er is hiervoor een commissie van onderzoek ingesteld. De onderzoekers van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zullen dit uitvoeren. Binnen de COID bestaat sinds 2011 een meldpunt waar (oud-) Defensiepersoneel en externen vermoedens van integriteitschendingen kunnen melden. De onderzoekscommissie gaat onderzoeken […]

Verhoogd risico integriteitsschendingen NLDA

Geplaatst op Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie)

Cadetten en adelborsten op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) lopen teveel risico slachtoffer te worden van onder meer uitsluiting, pesten, intimidatie en ongewenst seksueel gedrag. Dit blijkt uit een rapport dat Claire Zalm, directeur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), vandaag overhandigde aan commandant NLDA, generaal-majoor Theo Vleugels. Het rapport ‘Integriteit bij de opleiding […]