Ontoelaatbaar gedrag altijd melden

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie)

De Volkskrant publiceerde vanochtend een verhaal over misstanden bij 11 Luchtmobiele Brigade in 2013. ”Discriminatie, intimidatie of welk grensoverschrijdend gedrag dan ook is volstrekt ontoelaatbaar en past niet binnen de krijgsmacht.”, aldus staatssecretaris Barbara Visser. De Koninklijke Marechaussee doet momenteel nog onderzoek naar aanleiding van de aangifte die een van de slachtoffers recentelijk deed. Visser: […]

Defensie onderzoekt melding van misbruik

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie)

Defensie gaat een feitenonderzoek doen naar een melding van seksueel misbruik uit 1982. Er is hiervoor een commissie van onderzoek ingesteld. De onderzoekers van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zullen dit uitvoeren. Binnen de COID bestaat sinds 2011 een meldpunt waar (oud-) Defensiepersoneel en externen vermoedens van integriteitschendingen kunnen melden. De onderzoekscommissie gaat onderzoeken […]

Verhoogd risico integriteitsschendingen NLDA

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie)

Cadetten en adelborsten op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) lopen teveel risico slachtoffer te worden van onder meer uitsluiting, pesten, intimidatie en ongewenst seksueel gedrag. Dit blijkt uit een rapport dat Claire Zalm, directeur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), vandaag overhandigde aan commandant NLDA, generaal-majoor Theo Vleugels. Het rapport ‘Integriteit bij de opleiding […]