Reservisten

Stap naar toekomstbestendige, flexibele krijgsmacht

Geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar in razend tempo op. Dit vraagt om een krijgsmacht met een groot aanpassingsvermogen “We moeten adaptief zijn. In alle opzichten. Onzekerheid is de enige constante.” Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dit tijdens de eerste door Defensie georganiseerde conferentie over de Adaptieve Krijgsmacht.

Oud-mariniers en herintreders vormen een antitankeenheid bij het Korps Mariniers. Hier oefenen ze met een Gill-antitankraket op het Duitse oefenterrein Bergen-Hohne. (Foto: Ministerie van Defensie)

Het congres is een stap op weg naar een meer flexibele en meer wendbare Defensieorganisatie. Duurzame samenwerking met externe partijen vormt hier de kern van. Van de 650 aanwezigen was dan ook bijna de helft afkomstig van een externe kennisinstelling, andere overheidsinstanties of het bedrijfsleven. “U bent misschien bestuurder van een groot bedrijf. Of u werkt voor een niet-gouvernementele organisatie of denktank. Feit is dat wij allemaal gebaat zijn bij veiligheid.”

Dat Defensie er na jaren van snoeien eindelijk geld bij krijgt, noemde Hennis een deel van de oplossing om effectief te zijn en te blijven. Het is volgens haar bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag hoe Defensie sneller aansluiting vindt bij de nieuwste technologieën. Of de veranderende bevolkingssamenstelling, waardoor er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt komen. “De gevolgen ervaren we nu al, met name bij technische functies. En dus is realiteitszin van belang. Om te kijken naar andere vormen van ‘vulling’. Medewerkers ‘delen’ is hier een voorbeeld van.”

Reservisten van de geneeskundige dienst houden een CBRN-oefening (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair) in Vught. (Foto: Ministerie van Defensie)

Flexibel inzetbare traumateams
De bewindsvrouw noemde de militaire artsen en verpleegkundigen die hun kennis dagelijks bijhouden bij civiele ‘relatieziekenhuizen’. Zij worden door Defensie betaald. Maar mocht een missie of oefening hier (onverwacht) om vragen dan zorgen de betreffende ziekenhuizen dat Defensie over medici kan beschikken voor bijvoorbeeld chirurgische traumateams. “We zouden dit op meer terreinen kunnen doen. Denk aan cyber-experts en juristen. En laten we wel wezen: de reservist dient niet alleen Defensie. Bij Defensie groeien mensen.”

Ook Groot-Brittannië zet al langere tijd reservisten in voor een toekomstbestendige krijgsmacht. Dit bleek uit het verhaal van de commandant van de Britse landmachtstaf generaal Nicholas Carter: “De voornaamste rol voor onze reservisten is het aanvullen van het leger. Zo is de totale sterkte 150.000 en niet slechts 80.000 beroepsmilitairen. Het is ook een pragmatische erkenning van de toenemende kosten van personeel. Een andere reden is dat wij het talent, de vaardigheden en specialismes die voorhanden zijn in de civiele maatschappij, ook willen inzetten.”

Een Chinook-transporthelikopter in Mali (januari 2017). Defensie wist de luchtvaartautoriteit ervan te overtuigen dat crash seats onder oorlogsomstandigheden niet persé de veiligheid bevorderen. (Foto: Ministerie van Defensie)

Andere mindset
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer richtte zich op een ander aspect van de Adaptieve Krijgsmacht: een andere mindset. “We moeten voortdurend denken in oplossingen.”

Als voorbeeld noemde Bauer de eis van crash seats in de Chinook-transporthelikopters. Zonder die zittingen mochten ze niet meer vliegen. Maar niet alleen bestonden ze niet voor dit type toestel, ook zouden ze onder oorlogsomstandigheden contra-productief kunnen zijn. De oplossing: de luchtvaartautoriteit ervan overtuigen deze regel te schrappen. “Snoeien in de regels als oplossing. Zo kunnen we meer zaken aanpakken. Ons eigen werkproces bijvoorbeeld. Als leider moet je mensen de ruimte geven. Het laatste dat ik wil, is in de weg staan. Alleen als de mensen op de werkvloer weten dat de leiding hen helpt, zullen ze sneller in oplossingen denken.”

15-06-2017 | Nieuwsbericht | Defensie.nl