Koninklijke Landmacht (KL)

Reservisten landmacht

De militairen van de krijgsmacht dienen op vrijwillige basis sinds opschorting van de dienstplicht. Dit geldt ook voor de reservisten (reservepersoneel). Reservisten hebben een vast dienstverband buiten het leger maar kiezen ervoor zich tijdelijk voor de landmacht in te zetten.

Reservisten vormen een aanvulling op het personeelsbestand van de landmacht. Ze kunnen voor korte perioden in actieve dienst worden geroepen als militair. Ze horen voor hun aanstelling hoe vaak en hoe lang zij diensten gaan verrichten. Tussen de reservisten en Defensie bestaat een werkgevers-werknemers-relatie. De krijgsmacht kent 2 soorten reservisten.

Reservist Militaire Taken

Deze reservisten bieden militaire steun op nationaal grondgebied bij bijvoorbeeld rampen of crises, voeren bewakings- of beveiligingstaken uit of ondersteunen ceremoniële activiteiten.

Reservist Specifieke Deskundigheid

Deze reservisten bieden specifieke kennis die de krijgsmacht niet of onvoldoende zelf in huis heeft. Ze worden ingezet bij internationale vredesmissies en soms ook in Nederland voor ondersteuning van civiele en militaire autoriteiten.

via Reservisten landmacht | Ministerie van Defensie.