Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM)

Regionale Leden Vergadering AVRM Regio West!

Regio West
Regio West

SONY DSCZaterdag 2 maart 2013 zijn de leden van de AVRM Regio West weer bijeen geweest op de Prins Bernardkazerne te Amersfoort! Voorafgaande aan de ledenvergadering, had het bestuur van de regio West, de KKWsim afgehuurd, en SONY DSCmet medewerking van één instructeur uit de eigen gelederen de Kap. (R) Ben Benneker, konden de leden werken aan hun schietvaardigheid! Het geheel wordt nog kort onderbroken voor het nuttigen van een LuPa!

SONY DSCOm 14.00 uur verzamelden de aanwezigen leden zich in gebouw A, waar de ledenvergadering werd gehouden! Na de opening en welkomstwoord door de voorzitter, werd even terug gekeken na het afgelopen jaar, een moeilijk jaar, waarbij het hoofdbestuur uiteindelijk heeft ingegrepen met een maatregel waarbij het aantal leden van het bestuur West is terug gebracht naar 3 leden! Het stoppen van de Nieuwsbrief, er komt een ander vorm van informatieverstrekking, van korte berichten online via de kanalen die voor de AVRM beschikbaar zijn! Hier voor worden nog schrijvende leden gezocht! Het doel is om kort na een activiteit online verslag te doen eventueel voorzien van foto’s! RMVW zal los gekoppeld worden van het bestuur West, er komt/is een apart team die dit gaat organiseren, ook dit jaar wordt het over twee dagen uitgesmeerd en wordt er gestart op vrijdagavond, verder heeft het nu een vaste plaats op de schietagenda en zijn hierdoor de middelen zoals vervoer en oproepdagen beschikbaar waar door wij deze wedstrijd verder kunnen uitbouwen!

SONY DSCNa het doorlopen van agendapunten werd de notulen van de RVL 2012, na verbeteringen van een foutje, goedgekeurd en werd de Elntmbk (bd) Willen van der Houten bedank voor het opstellen van deze notulen! Ook het Regioverslag 2012, kreeg de goedkeuring van de leden, waar op aan de secretaris is gevraagd deze door te sturen naar het hoofdbestuur van de AVRM! De Verkiezingsronde werkte dit jaar bij verschillende leden op de lachspieren, de voorzitter dacht dat hij nog een jaar te gaan had, na wat controle in het voortraject, was dit niet juist, en bij geen tegenkandidaten, en onder applaus van de leden was de voorzitter weer voor drie jaar herkozen! Bij het onderwerp Activiteiten 2013 is even uitgebeid stil gestaan bij wat willen de leden, en de opkomst bij de verschillenden activiteiten! Het bestuur heeft kennisgenomen van de opmerkingen van de leden, en zal zicht binnen het bestuur zich nog eens hierover beraden!

Activiteiten voor 2013:

Door de regio:

  • Er wordt gewerkt aan twee zaterdagen met de KKWsim + ZHKH,
  • Bezoek militair object.

Schieten:

  • Buitenlandse wedstrijden, zie schietkalender online!

Ondersteuning:

Na de rondvraag werd het overleg afgesloten, en nog even na gepraat onder het genot van een drankje en een zoutje!

Foto’s van Szekula (jr)