Defensie (Ministerie van Defensie)

Overheid moet het goede voorbeeld geven

Ruim vijftig belangstellenden trotseerden gisteren weer en wind voor de discussiebijeenkomst over het reservistenbeleid van de toekomst in Apeldoorn. Na een kort voorwoord van luitenant-kolonel Jan Vonk, bataljonscommandant van het 1 Civiel en Militair Interactie Commando, werden de aanwezigen verdeeld over drie groepen.

Reservisten zeg het maar

Onder begeleiding van ervaren gespreksleiders gingen deze kleinere groepen reservisten, familieleden, beroepsmilitairen, werkgevers en veteranen met elkaar in gesprek over het nieuwe reservistenbeleid. Ook deze negende discussiebijeenkomst leverde weer nieuwe inzichten en ideeën op om het reservistenbeleid van de toekomst verder te optimaliseren.

Een opmerking die gisteren veel bijval genoot was de uitspraak dat de overheid, als een van de grootste werkgevers van Nederland, zelf het goede voorbeeld moet geven voor de inzet van reservisten. Momenteel ontbreekt het aan eenduidig beleid op dit vlak. Reservisten die werken als ambtenaar bij het rijk, de provincies of gemeentes zijn nu grotendeels afhankelijk van de medewerking van hun leidinggevende en dat kan soms een obstakel zijn voor hun inzet.

Volgens de discussiedeelnemers gisteren zou de overheid het bedrijfsleven het goede voorbeeld moeten geven door voorzieningen en regelingen te treffen voor deze categorie reservisten. Op deze manier komt er een blauwdruk voor de inzet van reservisten tot stand die het bedrijfsleven kan aanpassen aan specifieke omstandigheden in een branche. Deze suggestie zal zeker worden gepresenteerd aan de minister op het groot symposium over het reservistenbeleid van twee december.

Dit symposium bijwonen? Dat kan nog altijd. Meld u aan voor 15 november om zeker te zijn van deelname:

http://werkenbijdefensie.nl/vakgebieden/reservisten/employersupport/landelijk-symposium-reservistenbeleid-9.html

via Reservistenbureau Defensie.