Defensie (Ministerie van Defensie)

Met reservisten bouwen aan een flexibele krijgsmacht

De onberekenbare wereld van nu vraagt om een flexibele krijgsmacht die zich snel aanpast en rap reageert in geval van nieuwe dreigingen en in crises. Het gaat dan niet alleen om situaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Capaciteiten van reservisten beter benutten, zou die flexibele inzet van de krijgsmacht ten goede komen.

Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

Dat blijkt uit ontwikkelingen rond het nieuwe reservistenbeleid. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert informeerde de Tweede Kamer hier deze week over. Hennis presenteerde bij haar brief een brochure van het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) dat deze maand precies een jaar bestaat. BReS verzamelde informatie en ideeën over de inzet van reservisten. Dat gebeurde tijdens meerdere bijeenkomsten en een groot landelijk symposium met reservisten, beroepsmilitairen, burgerwerkgevers, brancheorganisaties en politici. De opgedane kennis wordt de komende jaren Defensiebreed bij een aantal projecten gebruikt.

Behoefte in kaart
Het gaat bijvoorbeeld om uitwisseling van transportmedewerkers tussen Defensie en transportbedrijven, de inzet van reservisten bij onderhoud van onderzeeboten, ondersteuning van de meldkamer van de marechaussee en de inzet van cyberreservisten. Er wordt niet alleen geëxperimenteerd om zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte aan reservisten in kaart te brengen. Ook moet de inzet aantonen hoe reservisten bijdragen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Deeltijdmilitairen vullen beroeps aan met specialistische kennis en vormen verder extra capaciteit bij piekbelasting. Dit tijdens bijvoorbeeld calamiteiten en evenementen.

Verrijkt
Defensie hecht veel waarde aan een goede relatie met werkgevers van reservisten. Zij moeten toestemmen dat hun werknemer als reservist bij de krijgsmacht dient. Nadat de reservist voor Defensie heeft gewerkt, kan deze overigens ook verrijkt terugkeren naar de werkgever. Denk aan het jezelf leren handhaven in bijzondere, vaak stressvolle, omstandigheden.

BReS, onder leiding van reserveofficier kolonel Dick Scherjon werkt aan de intensivering van het reservistenbeleid. Het bureau neemt daarin ook internationale ervaringen van partnerlanden mee. Het nieuwe beleid staat in de startblokken.

Documenten

24-10-2014 | Nieuwsbericht | Defensie.nl.