Defensie (Ministerie van Defensie)

Lintjesregen Defensie: 18 onderscheidingen

“U bent mij er eentje. Wanneer ik u ondernemend noem, druk ik me erg voorzichtig uit. Wanneer ik u een pionier noem, zit ik al dichter in de buurt.”, dichtte minister Ank Bijleveld-Schouten sergeant-majoor van de mariniers buiten dienst S.O. Aarts vanmorgen toe. Met nog 10 (ex-)Defensiemedewerkers ontving hij vanochtend een koninklijke onderscheiding in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Minister Bijleveld en de in Soesterberg gedecoreerde (ex-)defensiemedewerkers. (Beeld: Ministerie van Defensie)

Aarts was van grote waarde voor het Korps Mariniers, Defensie en Nederland aldus Bijleveld. “Uw staat van dienst is indrukwekkend: 16 jaar operationele ervaring bij de special forces van het Korps Mariniers; 6 uitzendingen; specialisaties als commando, kikvorsman, sniper, medic, parachutist én duikleider speciale operaties.”

Pionierswerk
Nog iedere dag plukt Defensie de vruchten van zijn verdiensten. Aarts verrichtte pionierswerk op het gebied van speciale duikoperaties. Hij ontwikkelde samen met collega’s van andere onderdelen speciale gereedschappen en springmiddelen voor onderwatergebruik en stond aan de wieg van concepten die tot die tijd voor onmogelijk werden gehouden. “Onder uw leiding introduceerden we het gebruik van waterscooters tijdens operaties. En het was uw team dat als eerste duikeenheid ter wereld een geheime operatie uitvoerde. Daarbij werd continu gebruik werd gemaakt van zowel individuele voortstuwing en nachtzichtmiddelen, als van elektrische bescherming tegen haaien. Veel van uw methodes zijn nu zelfs gemeengoed bij de speciale eenheden van onze bondgenoten.”

Minister Bijleveld feliciteert sergeant-majoor van de mariniers buiten dienst S.O. Aarts (Beeld: Ministerie van Defensie)

Ook op andere gebieden is Aarts actief. Als vrijwilliger biedt hij hulp aan mensen met problemen op het gebied van verslaving en andere klachten. In zijn zomervakantie draagt hij via Europa Kinderhulp bij aan de opvang van jongeren. Aarts was coach van een jeugd-rugbyteam en ook nog eens pleegouder bij Bureau Jeugdzorg. Aarts werd voor zijn tomeloze inzet benoemd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Zuurstof van onze samenleving
Met hem ontvingen nog 17 militairen en burgers een koninklijke onderscheiding: 10 in het museum en 7 in hun woonplaats.

Minister Bijleveld omschreef alle vrijwilligers zie zich naast hun reguliere baan ook nog inzetten voor de maatschappij als ‘het zuurstof van onze samenleving.’ “Geen enkele kan zonder vrijwilligers. Niet alles is op te vangen met betaald werk, beleid en geautomatiseerde processen. De mensen die onbezoldigd werk verzetten, houden vele stichtingen, clubs en verenigingen in leven. Ze geven onze levens net wat meer diepte en betekenis dan wanneer we ons alleen maar bezig zouden houden met betaald werk en huishoudens.” Bijleveld noemde het een eer om enkele van hen die zich vrijwillig en onvoorwaardelijk inspannen voor hun medemens in het zonnetje te zetten.

De gedecoreerden:
Naast Aarts kregen de volgende (oud-)personeelsleden de onderscheiding in Soesterberg:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:

Luitenant-kolonel b.d. D.M. Brongers, luitenant-kolonel F.E.T.J. van Dijk, luitenant-kolonel mr. D. van Lingen, adjudant der onderofficieren D. Harting, adjudant van de mariniers F. Stam, adjudant van de mariniers J.A.C.M. Beljaars en reservist/kapitein der mariniers M.G.J. Mesters

Ridder in de orde van Oranje-Nassau:

De heer T.H.A. Rump.

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heren H. Schriever en A. van Wingerden

In hun woonplaats werden benoemd:

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:

Burger/kapitein-ter-zee arts Dr. C.C.M. Lelkens

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:

Reservist/kapitein H.M.A.L. Weijenberg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Burger/generaal-majoor b.d. A.F.H. Aarts

De heer J. van Genderen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heren E.A.B. Heyden, W.A. van Leenen en A.Troost.

26-04-2018 | Nieuwsbericht | Defensie.nl