Defensie (Ministerie van Defensie)

Landmacht en marine staan stil bij overledenen

De stoffelijke resten van reserve tweede luitenant René Fey zijn vandaag herbegraven op het Ereveld in Loenen. Gelijktijdig herdachten de marine en de landmacht vandaag de medewerkers die het afgelopen jaar in actieve dienst zijn overleden.

Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

De herbegrafenis gebeurde op verzoek van Fey’s familie. Fey werd begin 1947 uitgezonden naar Nederlands-Indië. Wegens ziekte keerde hij in juli 1948 vervroegd terug. Hij overleed op 6 oktober 1948 op 24-jarige leeftijd in het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht. Specialisten van de Oorlogsgravenstichting de Bergings- en Identificatiedienst van de landmacht brachten zijn stoffelijke resten over van de begraafplaats in Echt naar Loenen. Huzaren van 104 Verkenningseskadron Regiment Huzaren van Boreel uit ’t Harde begeleidden zijn laatste tocht.

Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

Herdenking CLAS-gevallenen
Het Commando Landstrijdkrachten herdacht zijn militairen en burgermedewerkers bij het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. Op alle kazernecomplexen hangt vandaag de vlag halfstok. Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor Marc van Uhm greep tijdens de herdenking terug op ‘Goodbye My Lover’ van James Blunt. “’It may be over but it won’t stop there’. De dood is onomkeerbaar, maar terugdenken aan mooie momenten geeft kracht. Maar ook verdriet… Ik hoop dat deze samenkomst u kracht geeft.”

Schaduwen van licht
De 12 marinemedewerkers die het afgelopen jaar overleden werden herdacht bij het monument ‘Schaduwen van Licht’ bij het Marinemuseum in Den Helder. Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk legde namens al het marinepersoneel een krans. Verkerk: “Ik ben dankbaar voor hun inzet en trots op wat zij voor Nederland hebben betekend. Onze militairen en burgermedewerkers vormen de sleutel tot ons succes wereldwijd. Dat bereiken we alleen door intensief met elkaar samen te werken. Vaak voor langere tijd en ver van huis. Daardoor vloeien privé en werk vaak in elkaar over. Dit schept een speciale band. Niet alleen onder de collega’s, maar ook met het thuisfront.”

Oudste (marine)man van Nederland begraven
Overigens is vandaag op 107-jarige leeftijd Floor van Cleemputte begraven, de oudste man van Nederland. Hij overleed op 20 mei. Van Cleemputte diende zijn hele werkzame leven, vanaf 1926, bij de marine. Om onderofficier te kunnen worden, liep hij in de jaren ’30 onder meer stage aan boord van de nog steeds vermiste onderzeeboot O13. Op 10 mei 1940 voer Van Cleemputte met de in aanbouw zijnde lichte kruiser Jacob van Heemskerck naar Engeland. Met dit schip overleefde hij vervolgens in Nederlands-Indië ternauwernood een Japans bombardement. Hij diende de hele Tweede Wereldoorlog op marineschepen. 5 jaar later bracht de marine hem opnieuw in oorlogsomstandigheden, namelijk de wateren rond Korea. Tot zijn eervol ontslag bleef Van Cleemputte instructeur op de Artillerie School.

28-05-2015 | Nieuwsbericht | Defensie.nl