Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Jubileumjaar

De Koninklijke Luchtmacht staat in 2013 stil bij 100 jaar Nederlandse militaire luchtvaart. Het luchtwapen onderging in die eeuw grote veranderingen. Een paar belangrijke feiten op een rij.

De oprichting van de Luchtvaartafdeling te Soesterberg op 1 juli 1913 markeerde het begin van de militaire luchtvaart. Een bescheiden start, want de toen nog landmachteenheid beschikte slechts over 1 vliegmachine. Deze zogenoemde Brik, een anderhalfdekker, was bovendien een gehuurd toestel. De voorloper van de Koninklijke Luchtmacht kocht het door luchtvaartpionier Marinus van Meel gebouwde toestel uiteindelijk voor 1580 gulden. In die tijd was dat een aanzienlijk bedrag.

Interbellum

Vooral vanwege de dreiging van de Eerste Wereldoorlog groeide de eenheid de eerste jaren. Maar in de jaren ’20 en ’30 werd juist flink gereorganiseerd en bezuinigd. In 1939 werd de Luchtvaartafdeeling omgedoopt tot Wapen der Militaire Luchtvaart.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog week een deel van het Nederlandse militaire luchtvaartpersoneel uit naar Engeland en sloot zich aan bij de Britse Royal Air Force. Vanaf daar leverde het een bijdrage aan de bevrijding. In Azië streden luchtvaartmilitairen van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger tegen het Japanse keizerrijk, dat in 1942 Nederlands-Indië bezette. De vliegers opereerden tijdens de Japanse overheersing vanuit Australië.

Krijgsmachtdeel

Eind jaren ‘40 deed de straaljager zijn intrede. Later kwamen daar helikopters, geleide wapens en transportvliegtuigen bij. De Nederlandse luchtstrijdkrachten werden pas in 1953 een zelfstandig krijgsmachtsdeel naast de marine en de landmacht. Vanaf dat moment opereert het luchtwapen onder de naam Koninklijke Luchtmacht.

NAVO

De luchtmacht verdedigde tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband West-Europa. Daarvoor zette het krijgsmachtdeel onder meer jachtvliegtuigen en geleide wapens in. Aan de andere kant van de wereld kwam met de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962 een einde aan bijna een halve eeuw aanwezigheid van de Nederlandse luchtstrijdkrachten.

De tijd vliegt

De rol van de luchtmacht veranderde ingrijpend na de val van de Berlijnse muur. De nadruk kwam te liggen op vredesoperaties en humanitaire missies. De bekendste daarvan zijn de operaties in Kosovo, Afghanistan en Libië.

via Jubileumjaar | Ministerie van Defensie.