Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM)

IN MEMORIAM KPLMARNS (b.d.) R.J. Verheule (Rob)

De AVRM ontving het droeve bericht dat de Voorzitter van Regio West, KPLMARNS (b.d.) R.J. Verheule (Rob) ons na een slopende ziekte is ontvallen. Hij heeft een oneerlijke strijd verloren maar opgegeven heeft hij nooit. Tot op het laatst betrokken bij het welvaren van onze vereniging, verliezen wij in hem een goed bestuurder, een constante ondersteuner bij diverse evenementen, een maat, een vriend…..

Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Ria, zijn zonen met hun vrouwen en de kleinkinderen. Wij wensen hun veel sterkte met dit verlies.

Rob zijn laatste tocht zal op donderdag 26 maart a.s. plaatsvinden waarbij opgeroepen is om hem met gepaste Militaire eer uitgeleide te doen. U wordt uitgenodigd om in DT afscheid van hem te nemen. Hiertoe graag verzamelen om 09:30 uur op onderstaand adres.

De crematieplechtigheid vind op 26 maart om 10:00 uur plaats bij uitvaartcentrum Daelwijck, Floridadreef 7, Utrecht. Aula 1.

Scan 1