Defensie (Ministerie van Defensie)

Hennis: Grote stappen gezet naar moderner reservistenbeleid

De omslag van het verslag van de Reservistenconferentie. Foto- Ministerie van DefensieDe plaats van de reservist in de krijgsmacht van de toekomst. Hierover dachten meer dan 600 enthousiaste (reserve)militairen, werkgevers en andere belangstellenden eind vorig jaar na. Dat deden zij tijdens werkconferentie ‘De Reservist in 2020’. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde vandaag een uitgebreid verslag naar de Tweede Kamer. Zij ziet het als een symbolische afsluiting van de eerste fase van de dialoog over nieuw reservistenbeleid.

“Daarbij hebben wij grote stappen gezet richting een moderner reservistenbeleid”, zei Hennis. Tijdens het Reservistensymposium in december stond de vraag centraal: ‘Wat moet er gebeuren om te komen tot een win-win-win situatie voor Defensie, de civiele werkgever, de reservist en diens familie? Ideeën kwamen zowel tijdens het symposium aan de orde als via de Facebookpagina ‘Reservist zeg het maar’. Zo wist Defensie meer dan 4.000 aanbevelingen en wensen in kaart te brengen.

Nieuw reservistenbeleid

De verzamelde suggesties werden op de conferentie met een schrijfopdracht verder verfijnd. Het resultaat kreeg de minister aan het eind van het reservistensymposium. De inzet en de wens van velen om bij te dragen aan een nieuw reservistenbeleid maakten grote indruk op de minister. Zij beloofde de deelnemers aan de conferentie de resultaten van de schrijfopdracht te gebruiken als inspiratiebron voor de in de maak zijnde Reservistennota.

Dialoog gaat verder

Tijdens de werkconferentie benadrukte de minister ook dat deze bijeenkomst pas het begin was van de dialoog over het reservistenbeleid. Een aantal van de verzamelde ideeën en suggesties worden verder uitgewerkt. Het Reservistenbureau Defensie gaat namens het ministerie door met het betrekken en informeren van mensen over de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Meepraten kan nog steeds. Hiervoor aanmelden kan via kolonel (R) Dick Scherjon, hoofd Reservistenbureau Defensie: DP.Scherjon@mindef.nl

Verwijzingen

Conferentieverslag \’De reservist in 2020\’

Uitkomsten schrijfopdracht van 2 december 2013

21 januari 2014 | Ministerie van Defensie.