Koninklijke Marechaussee (KMar)

Grote internationale training marechaussee van start

De oefening Lowlands Grenade 2014 is vandaag van start gegaan. Plaatsvervangend KMAR-commandant generaal-majoor Hillie Beentjes gaf het startschot voor één van de grootste internationale trainingen uit het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Marechaussee.

Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

Deelnemers aan European Union Police Service Training Lowlands Grenade 2014, zoals de oefening volledig heet, ervaren crisisinzet in een internationale setting. Contact maken en onderhouden met de bevolking om informatie in te winnen is de rode draad. Het hoogtepunt is een 72-uursscenario, waarin 350 deelnemers uit 26 landen worden getraind. Het oefendorp Marnewaard in Groningen vormt het decor en is omgetoverd tot een stad op het door natuurgeweld geteisterde fictieve eiland Evernamed. 300 figuranten, een ontwricht politieapparaat, 2 rivaliserende families en een slechte economie vormen de hoofdingrediënten.

2.400 getrainde EU-eenheden
Lowlands Grenade 2014 is de 6e in een serie van 7 trainingen. Op verzoek van de EU richtte Nederland samen met Frankrijk, Italië, Roemenië en Spanje in 2008 een samenwerkingsverband op om een kwalitatieve politieorganisatie klaar in te kunnen zetten in geval van crisis. Dus mocht een land hulp nodig hebben dan staan 2.400 getrainde eenheden van de EU klaar. “De rol van de ‘blauwe’ component in missiegebieden is nogal belangrijk”, weten majoor Ad de Groot en adjudant Eric Damen, scenarioschrijvers van de oefening. “Een stabiel politieapparaat vormt namelijk mede de basis voor de wederopbouw van een land.”

16-06-2014 | Nieuwsbericht | Defensie.nl.