Koninklijke Marechaussee (KMar)

Gebruik reservisten in plaats van dure adviesbureaus

Gebruik reservisten in plaats van dure adviesbureausIn Den Haag vond gisteren de decentrale discussiebijeenkomst plaats voor de Koninklijke Marechaussee. De KMAR heeft 162 reservisten, lang niet zo veel als de andere krijgsmachtdelen, maar deze groep is wel enorm gemotiveerd en betrokken. Ruim 35 reservisten, beroepsmilitairen en werkgevers hebben gisteren actief meegedacht en gediscussieerd over de reservist in 2020.

In de korte introducties van generaal –majoor Hillie Beentjes, plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee en kolonel Jaco Ousseren, commandant van het district West, werd benadrukt dat dat er veel kansen liggen voor reservisten bij de KMAR.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over het reservistenbeleid van de toekomst.

Een opmerking die bij de discussies viel: Defensie is onvoldoende op de hoogte van de kennis en het relatienetwerk van de reservist. ‘We hebben goud in handen, maar gaan er heel slordig mee om- aldus een van de discussiedeelnemers. Voor veel geld worden adviesbureaus ingehuurd terwijl reservisten dat werk vaak minstens zo goed kunnen’. Het Ministerie zou de beschikbare middelen slimmer kunnen gebruiken door vaker een beroep te doen op reservisten.

Ook deze suggestie zal op het symposium van twee december worden gepresenteerd aan de minister.

Dit symposium bijwonen? Dat kan nog altijd. Meld u aan voor 15 november om zeker te zijn van deelname:

http://werkenbijdefensie.nl/vakgebieden/reservisten/employersupport/landelijk-symposium-reservistenbeleid-9.html

via Reservistenbureau Defensie.