Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM)

Defensie richt reservistenbureau op

MINDEFDefensie richt op hoog niveau een projectbureau Reservisten op. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

Het bureau, dat bestaat uit reservisten en beroepsmilitairen, geeft een impuls aan de uitwerking van het toekomstige reservistenbeleid. Ook kondigt de minister samenwerking met universiteiten aan om nieuwe reserve-officieren op te leiden.

Hennis hoopt dat reservisten hierdoor nog meer een integraal onderdeel worden van de Defensieorganisatie. Reservisten kunnen piekbelasting opvangen en ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn om langdurige operaties voort te zetten. Bovendien versterken ze de band van het leger met de samenleving. Zij ziet de reservist als ideale ambassadeur voor de krijgsmacht.

Deskundig

Reservisten zijn burgers, merendeels met een civiele baan, die ervoor kiezen zich als parttimer in te zetten voor de krijgsmacht. Het grootste deel van het reservistenbestand is bestemd voor nationale operaties, maar reservisten worden steeds vaker ingezet in internationaal verband en voor specialistische taken die buiten de specifieke deskundigheid van de beroepsmilitair vallen. Dit was zichtbaar bij de operaties in Bosnië, Irak en Afghanistan.

Symposium

Hoe het toekomstige reservistenbeleid eruit gaat zien, staat nog niet vast. De minister doet daarom een beroep op alle belanghebbenden om mee te denken. Het betreft onder meer de reservisten zelf, werkgevers, vakcentrales, andere overheden en politieke partijen. In november is een groot reservistensymposium om het toekomstige beleid te bespreken.

Aantrekkelijk

De minister kondigde eind mei al een aantal plannen aan om de inzet van reservisten te versterken. Zo wil Defensie de meerwaarde van de reservist beter voor het voetlicht brengen. Het moet iemands kansen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld vergroten. Hiermee wordt het voor werkgevers aantrekkelijk om werknemers, die tevens reservist zijn, in dienst te nemen.

Verwijzingen

Kamerbrief Ontwikkelingen reservistenbeleid

14 augustus 2013 | Ministerie van Defensie.