Defensie Ondersteuningscommando (DOC)

Defensie biedt technologische masteropleiding aan

Er is een nieuwe technologische masteropleiding aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dat is de Engelstalige 1-jarige deeltijdstudie (60 studiepunten) Military Technology, Processes & Systems die verdeeld is over 2 kalenderjaren. Commandant Commando Diensten Centra luitenant-generaal Emile van Duren opende vandaag de opleiding op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.

luitenant-generaal Van Duren opent de nieuwe opleiding. (Foto: Ministerie van Defensie)

De nieuwe opleiding is in mei van dit jaar goedgekeurd na visitatie door een internationaal panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Hierdoor mag het stichtingsbestuur van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA een master- of science-diploma afgeven aan officieren, Defensiemedewerkers en overige studenten die deze master succesvol afronden.

De 9 studenten die vandaag aan de opleiding begonnen, zijn verdeeld over 2 afstudeerrichtingen: Systems en Processes. Het is de bedoeling dat het aantal studenten stijgt. Vanaf september 2019 starten jaarlijks maximaal 30 studenten, waarvan hooguit een kwart civiele.

Kapitein-luitenant-ter-zee (TD) Vergroesen geeft een toelichting. (Foto: Ministerie van Defensie)

Beschikbaarheid en inzet
Door de groeiende complexiteit van de missies heeft Defensie behoefte aan officieren die analytisch sterk zijn en de complexe problemen kunnen aanpakken rond de inzet en beschikbaarheid van technische militaire systemen. Deze officieren weten na de masteropleiding het evenwicht te vinden tussen missiedoelen, technische militaire systemen en optimale inzet en beschikbaarheid vanuit een technisch operationeel academisch kader.

De FMW verzorgt het civiel erkende wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs binnen Defensie. Hoogleraren, onderzoekers en docenten van de faculteit houden zich bezig met de theorie en de praktijk binnen de krijgsmacht en brengen die kennis onder andere over op toekomstige officieren. Daarnaast verricht de faculteit onderzoek voor Defensie.

Defensie biedt technologische masteropleiding aan | Nieuwsbericht | Defensie.nl