Teken voor het te laat is!

Posted 1 reactieGeplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marechaussee (KMar), Koninklijke Marine (KM)

Het is de soldaat, niet de jurist die ons het recht op een eerlijk proces gaf. Het is de soldaat, niet de journalist die ons vrijheid van pers gaf. Het is de soldaat, niet de schrijver die ons de vrijheid van meningsuiting gaf. Het is de soldaat, niet de student die ons recht op demonstreren […]

Weekoverzicht Defensie-operaties (video)

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie), Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marechaussee (KMar), Koninklijke Marine (KM)

De Nederlandse staffunctionaris die in Geneve werkte voor de VN-missie in Syrië (UNSMIS) van Kofi Annan komt terug naar Nederland. De missie, bedoeld om toezicht te houden op een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen in Syrië, werd afgelopen zondag beëindigd. Een overzicht van Defensie-operaties van 13 tot en met 19 augustus. UNSMIS moest tevens bijdragen […]

Uit & Thuisfront gaat digitaal

Posted Geplaatst in Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Het luchtmachtmagazine Uit & Thuisfront verschijnt vanaf de volgende editie alleen nog digitaal. Het julinummer was de laatste uitgave in druk. Na 130 edities in bijna 9 jaargangen, slaat de redactie de digitale weg in. De reden hiervoor is onder meer de bezuinigingsslag bij Defensie. Het blad behoudt voorlopig zijn vertrouwde opmaak, maar zal in […]

Defensiehelikopters onder nieuw commando

Posted Geplaatst in Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Defensiehelikopters zijn van grote toegevoegde waarde. Dat geldt bijvoorbeeld bij het blussen van natuur- en industriebranden, maar ook voor het transport van mensen die snel medische hulp nodig hebben of bij het bestrijden van piraterij rond Somalië, ten gunste van de Nederlandse economie. Activiteiten als deze werden vandaag gememoreerd op Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar nam commodore […]

Defensie gaat weer avondvliegen

Posted Geplaatst in Koninklijke Luchtmacht (KLu)

DEELEN – Defensie begint op maandag 20 augustus weer met het jaarlijkse avondvliegen met transport- en gevechtshelikopters. De toestellen die gestationeerd zijn op basis Gilze-Rijen,  zijn in Gelderland te zien en vooral te horen boven het westelijk Rivierengebied en Luchtvaartterrein Deelen, aldus Defensie. Gevlogen wordt van maandag tot en met donderdag, tot uiterlijk 23:00 uur. […]

MISSIE VOLBRACHT

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marechaussee (KMar), Koninklijke Marine (KM), Veteraneninstituut

MissieVolbracht is tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties voor- en van veteranen. Organisaties die de belangen van veteranen en actief dienende met een uitzendervaring behartigen en organisaties met expertise over de gevolgen van uitzendingen. Een militaire uitzending doet altijd iets met je. Het blijft een bepalende ervaring in je leven. Voor de […]

AVRM steunt de Petitie Handen af van Defensie, in belang van verzorgingsstaat

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marechaussee (KMar), Koninklijke Marine (KM)

Defensie (€ 7 miljard) is goedkoopste verzekering verzorgingsstaat. Stabiliteit in wereld is nodig voor toegang tot schaarse grondstoffen en ongestoord handel drijven met vrij gebruik van zee. Dan blijft de economische motor die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is Defensie én zorg, niet óf. PETITIE Wij bezorgde Nederlanders, die relatie zien tussen adequate Nederlandse defensie […]

Defensie sluit contract voor baanbemiddeling

Posted Geplaatst in Defensie (Ministerie van Defensie), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marechaussee (KMar), Koninklijke Marine (KM)

Bemiddelingsorganisatie USG Restart spant zich de komende jaren in om ongeveer 6.000 Defensiemedewerkers naar een nieuwe baan te begeleiden. Minister Hans Hillen ondertekende hiervoor vandaag een contract met het concern. Vanwege de grootschalige bezuinigingsoperatie bij Defensie verdwijnen er 12.000 functies. Het betekent dat de helft van dit personeel een baan moet zoeken buiten de krijgsmacht. […]

Static Show

Posted Geplaatst in Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu)

Static Show De VOA (Vereniging Oud Apeldoorn) heeft in samenwerking met de Provincie Gelderland, de VMD (Vereniging Militair Depot) en natuurlijk het Ministerie van Defensie, zich hard gemaakt voor een beeld van ongeveer 100 jaar Militaire historie in en rondom Apeldoorn. In het Oranjepark komt een grote static show van militaire voertuigen. Er wordt een historisch tijdlijn […]