Defensie (Ministerie van Defensie)

Bedrijfsleven en defensie slaan handen ineen

Door Majoor Hans van Buren.

Met het zetten van zijn handtekening onder de Instellingsbeschikking, heeft Generaal-majoor Bart Hoitink, Directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling, dinsdagmiddag 20 november 2102 het Overleg Orgaan Employer Support Reservisten formeel ingesteld. Hij deed dat in zijn rol als Inspecteur Reservepersoneel Krijgsmacht. Met dit orgaan wil de krijgsmacht de samenwerking met de civiele arbeidsmarkt versterken. “De tijd dat we als defensie een gesloten organisatie waren en het zonder die samenwerking dachten te kunnen doen, is definitief voorbij”, aldus Hoitink.

Als uitwerking van de het Reservistenbeleid van 2009 is het ServiceCentrum Employer Support Reservisten (SC ESR) opgericht. Zij vormt de spil in de “ Driehoek” van de civiele werkgever, de reservist en Defensie. Employer support is een nieuw fenomeen is in de Nederlandse Krijgsmacht, daarom is begin 2012 besloten een Overleg Orgaan Employer Support Reservisten op te lopen. Het orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van grotere en kleinere civiele werkgevers, en Defensiemedewerkers. Door deze verdeling is een breed scala aan expertise vertegenwoordigd. Bijzonder is dat een aantal van de leden zowel werkgever is als ook defensiemedewerker: zij zijn namelijk zelf reservist.

 

Het orgaan brengt interne en externe spelers op het gebied van reservisten bij elkaar. . Het is een belangrijk middel om Defensie en het bedrijfsleven van elkaar te laten leren, met als doel beide partijen beter te laten samenwerken en employer support effectiever te maken. Inzet van reservisten wordt immers steeds belangrijker voor onze krijgsmacht, en daarmee ook het belang van de medewerking van de werkgevers. Immers, zij delen hun medewerker, de reservist, met defensie.

 

Employer support wordt internationaal breed toegepast. Landen die veel reservisten inzetten, zoals Canada en de Verenigde Staten, beschikken al langer over dergelijke organisaties. Ook daar staat de samenwerking tussen de civiele arbeidsmarkt en de krijgsmacht centraal.

 

Bij de samenstelling van het Overleg Orgaan is bewust gekozen voor een brede vertegenwoordiging uit arbeidsmarkt en krijgsmacht. Zo zijn er leden uit zowel de profit als de non-profit sector. “Leuk detail is dat de President van Bata Branded Business in Best, de heer Harm Daems , via een wel zeer bijzondere weg bij ons terecht is gekomen”, aldus Hans van Buren, één van beide adviseurs van het SC ESR. “In Canada ontmoetten we mevrouw Sonja Bata, de ‘mater familias’ van het Bata Shoe concern. Zij speelt daar een belangrijke rol in het employer support in de provincie Ontario.” Victor Kleveringa, de collega van Hans: “Ze adviseerde ons de directeur van haar Nederlandse vestiging te vragen om zitting te nemen in ons overleg orgaan. En dat is dus gelukt!”

 

Meer informatie over employer support is te vinden op internet via www.defensie.nl/EmployerSupport. Binnenkort komt er ook een actieve pagina voor de werkgevers en reservisten op www.werkenbijdefensie.nl. Daar zal onder andere nieuws verschijnen over de bijeenkomsten die voor werkgevers worden georganiseerd. Wat dat laatste betreft: op 13 juni 2013 zijn zij welkom op de Vliegbasis Volkel. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Vragen aan het SC ESR kunnen het beste worden gesteld via de mail: EmployerSupport@mindef.nl. De beide adviseurs staan klaar om op verzoek de werkgever van elke (potentiële) reservist te bezoeken!