Defensie (Ministerie van Defensie)

Agenten Aliabad gediplomeerd

Voor het eerst zijn vandaag diploma’s uitgereikt aan agenten in het district Aliabad in de provincie Kunduz. Het betekent een belangrijke volgende stap in de training en begeleiding van Afghaanse agenten.

In totaal 10 cursisten hebben de vervolgopleiding, de Advanced Police Training Course, in Aliabad gevolgd. Deze training is een vervolg op de basiscursus.

Chef

De diploma’s zijn uitgereikt door de districtsgouverneur, Mohibullah Saidi. Behalve vertegenwoordigers van de Police Training Group, waren ook Afghaanse autoriteiten aanwezig bij de plechtigheid, onder wie de districtschef van de politie, Abdul Hamidi.

Uitrol

De commandant van de Nederlandse trainers benadrukte in zijn toespraak dat dit resultaat belangrijk is voor het welslagen van de missie: het vergroten van de kwaliteit van de politie, zodat het Afghaanse bestuur steeds meer verantwoordelijkheid kan dragen voor de veiligheid in het land. De PTG werkt gestaag verder aan de uitrol van de trainings- en begeleidingsactiviteiten. Met het diplomeren van de eerste agenten in Aliabad is de Police Training Group nu in 3 districten van de provincie actief (Kunduz-stad, Aliabad en Khanabad). 

via Agenten Aliabad gediplomeerd | Ministerie van Defensie.