Aanmelding Internationale NRFK sportproeven

Na aanmelding maakt u €30 (niet terugvorderbaar in verband met administratiekosten en reserveringen) over naar de organisatie op onderstaande IBAN:

IBAN NL77RABO 0101 1451 28 ten name van AVRM, onder vermelding van: Deelname NRFK Sportproeven 2024.

U dient dit bedrag overgemaakt te hebben binnen 2 weken na inschrijving, anders vervalt uw inschrijving.

De uiterlijke datum voor inschrijving is 31 juli 2024