ASORL Nachtpatrouille Luxemburg gaat toch door

Tot ons genoegen vernamen wij van onze Luxemburgse ASORL vrienden dat de ASORL Nachtpatroulle 2021 alsnog doorgang vindt.

De nachtpatrouille zou oorspronkelijk plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 januari maar werd afgelast i.v.m de Corona-pandemie.

De ASORL wil dit evenement nu alsnog op kleine schaal organiseren op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021. Er gelden nog wel een aantal regels en voorschriften met betrekking tot het coronavirus. Zo is het aantal deelnemers beperkt tot 80 en gelden er tijdens het verblijf een aantal regels die in acht moeten worden genomen. 

De AVRM heeft besloten van de geboden gelegenheid gebruik te maken en heeft weer een mooi aanbod voor haar leden. Wij willen met maximaal 24 paxen deelnemen. Aangezien de teamgrootte dit jaar 3 of 4 paxen is, betekent dit dat we maximaal 6 tot 8 teams willen afvaardigen.  De AVRM betaalt de deelnamekosten (25 Euro per persoon). Tevens betaalt de AVRM een tegemoetkoming in de reiskosten ten bedrage van 20 Euro per team. Aanmelden kan tot en met 7 mei. Vol is vol

Zie voor meer informatie onze evenementenkalender:

Evenementenkalender ASORL-nachtpatrouille 2021