Heropening Historische Collectie Korps Nationale Reserve, Harskamp

Op dinsdagavond 2 juni vond de heropening plaats van Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve. Normaal vindt de seizoensopening plaats op of rond 1 mei maar dit jaar was dat niet mogelijk wegens de COVID-19 maatregelen.

Van links naar rechts tijdens de opening: De Vice- voorzitter van de HC KNR elnt bd Sjaak Vinke, de korpsadjudant Aoo Duco Braun en de korpscommandant en voorzitter van de HC KNR lkol Hans Berding.

Gelet op het langzaam weer mogen openstellen van diverse instanties heeft de Landmacht het mogelijk gemaakt om ook de Historische Collecties te heropenen. Hiervoor moest wel veel huiswerk worden gedaan door onze vrijwilligers. Onder leiding van de vice-voorzitter van de collectie, eerste luitenant buiten dienst Sjaak Vinke, is dit op een prima manier uitgevoerd en is er toestemming verleend voor de heropening!

De korpscommandant en korpsadjudant hebben dinsdagavond 2 juni symbolisch vorm gegeven aan deze heropening, dit na een korte toespraak waarin de Korpscommandant, in zijn rol van voorzitter van de Historische Collectie, zijn dank uitsprak voor de recente inspanningen van de vrijwilligers.

Vanzelfsprekend werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een Landstormbitter te drinken op de heropening en op het Korps: Als ‘t moet!

Meer informatie is te vinden op www.hc-korpsnationalereserve.nl