Defensie (Ministerie van Defensie)

101 Genie Bataljon, CIMIC Infra & Civil Administration

BY PETRA RONA 2012/12/11

101 Genie Bataljon / Royal Engineers

101 Genie Bataljon / Royal Engineers

Hoe dromen soms uitkomen en een puzzle in elkaar valt
De afgelopen weken kennis gemaakt met het CIMIC bataljon. Cimic staat voor Civiel Militaire samenwerking. Feitelijk is dat niet alleen het CIMIC bataljon, want er zijn meer reservisten binnen de diverse defensie onderdelen. Reservisten zijn een praktische link tussen defensie en andere organisaties in de publieke en private sector. Ik heb bij verschillende organisaties mogen werken en binnen kijken, daarbij zie ik meer overeenkomsten dan verschillen. Dat de wereld binnen en buiten vaak niet zo anders is blijkt uit het feit dat zoals in deze tijd elke organisatie meer met minder moet doen en behoefte heeft aan overzicht, structuur, duidelijke besluitvorming. Kortom, Portfolio Management of hoe je het ook wilt noemen. Hoe organiseer je je business, hoe maak je keuzes, wat betekent dat voor mij… bedreiging of kans?

Organisatievraagstukken zijn in veel gevallen gelijk. Ook daarin kunnen reservisten van dienst zijn. Maar ook met expertise op het gebied van Governance en Law heb ik vernomen. Een kennisnetwerk met experts en handige connecties ten dienste van defensie. Kijk op de website voor een overzicht van de thema’s.

Een bijzondere club die vanuit het niets defensie en partners voorziet van infrastructuur en altijd paraat is onder alle omstandigheden is 101 Genie Bataljon. In samenwerking met CIMIC Infra reservisten wordt slim gebruik gemaakt van interne en externe expertise. Uit het niets bouwen ze letterlijk en figuurlijk de basis voor succesvol optreden van collega militairen en partners in Nederland en voor missies wereldwijd. Grote bewondering voor. Ik ben dan ook heel blij met deze kennismaking.

Mijn droom is om van nut te zijn voor de club die bij uitstek met vrede, veiligheid en internationale samenwerking bezig is. Daarom heb ik als spijkerbroek bij de Groep Luchtmacht Reserve gesolliciteerd en ben als reservist werkzaam bij het 604 Squadron. Met deze kennismaking komen droom en werkelijkheid samen. Mijn puzzle valt in elkaar. Bouwen, in alle opzichten daar gaat het om. En wat onze genisten doen, wat defensie doet, wat reservisten doen, wat de organisaties achter de reservisten bijdragen, wat ieder die zich inzet voor vrede en veiligheid doet, daar bouw ik graag aan mee! U weet mij te vinden

101 Genie Bataljon op Facebook
CIMIC Bataljon 
Groep Luchtmacht Reserve

via 101 Genie Bataljon, CIMIC Infra & Civil Administration | Business & Me.