Defensie (Ministerie van Defensie)

1 CMI Commando

CMI LogoHet nieuwe embleem van 1 CMI Commando bevat een sterke symboliek: Het paard verwijst naar het schaakspel. Daarin worden strategische zetten gemaakt. Ten opzichte van andere stukken heeft het paard een bijzondere bewegingsvrijheid. Een paard kan over andere stukken heen een veld benaderen, ook als dat een andere kleur heeft. Daarin wordt uitgedrukt dat 1 CMI Commando andere eenheden ondersteunt met een civiel-militaire visie en effecten. De brug staat voor de verbindende schakel over hindernissen heen. Zo maakt de brug uitwisseling tussen mensen mogelijk. Het symbool van de brug verbeeldt de interactie tussen de civiele en militaire wereld. Daarnaast symboliseert de brug ook de verbinding tussen de Nederlandse maatschappij en haar krijgsmacht in de vorm van de functioneel specialisten van 1 CMI Commando die hun civiele kennis inzetten als reserve-militair.

De zwaarden staan symbool voor de bereidheid en gereedheid om wapens te voeren. Bij het embleem van 1 CMI Commando staan de schuinsgekruiste zwaarden met de kling neerwaarts. Dit verbeeldt de ondersteuning aan de gevechtseenheden en de wil om zonder fysieke strijd de overwinning te behalen. Ook de kleuren hebben een speciale betekenis. Sabel (zwart) staat voor dienstbaarheid en de bereidheid om onbekende situaties tegemoet te treden. Or (goud) betekent wijsheid en purper (paars) symboliseert samenwerking. Tenslotte staat de glans in het vrij embleem voor de opkomende kansen voor 1 CMI Commando. Om die reden kijkt het paard, vanuit de drager gezien, naar het oosten.

via 1 CMI Command.