AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

Elke jaar organiseert de AVRM i.s.m. L.O. SportGroep in Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de GMZ, MLV, MVK, BWLA en DSA dit jaar ook weer kan worden afgenomen. Tevens is er de mogelijkheid om buitenlandse schietproeven af te leggen.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve, Koninklijke Marine Reserve, Eskadron Marechaussee Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen.

Naast het sportieve karakter tijdens deze dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

Administratie €15,-
Voor het deelnemen aan buitenlandse proeven zijn er aparte kosten verbonden.

De degene die al meerdere malen met succes het DSA heeft afgelegd een kopie van zijn laatste deelname mee moet nemen en bij aanmelden moet inleveren. Een van de eisen van de Duitse Sportbond.

Sport- en vaardigheid proeven;
MVK – Militaire VijfKamp (2013) ( Het is niet mogelijk om het MVK kruis te behalen)
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid (2013)
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen (2007)
BWLA – Leistungsabzeichen Bundeswehr (2015)
DSA – Deutsches Sport Abzeichen